EYE is een filmmuseum en kenniscentrum van de filmsector. EYE Educatie ontwikkelt educatieve filmprogramma’s, workshops, lesmaterialen en rondleidingen in het bijzondere gebouw van EYE in Amsterdam, maar ook landelijke filmprogramma’s voor basis-, voortgezet en hoger onderwijs. EYE adviseert andere instellingen en stimuleert kwaliteit, samenhang van en variatie in het filmeducatieve aanbod. EYE werkt aan deskundigheidsbevordering door middel van publicaties, trainingen, seminars en debatten en door aanbieders en het onderwijs met elkaar in contact te brengen. EYE coördineert het Netwerk Filmeducatie.